“Felelősek vagyunk életünkért és annak irányításáért.”
Dr. Edward Bach

Mi is az a Bach-virágterápia?

A legtökéletesebb holisztikus terápia a virágeszenciák gyógymódja, amelyet dr. Edward Bach (1886-1936) orvos dolgozott ki a múlt század elején.
A Bach virágterápia gyógyító hatása csak úgy tud aktivizálódni, ha a beteg is akarja állapotának változását. Elengedhetetlen feltétel: a páciens saját maga is akarjon változtatni!
A rendszer a teljes embert, tehát a testet, a szellemet és a lelket is figyelembe veszi és azon alapul, hogy a testi problémák oka a lélekben keresendő. A lélek megbetegedését pedig a különböző diszharmonikus érzelmek (lelkiállapotok) jelzik, amelyek a Bach által feltalált virágeszenciák rezgései által ismét harmonikussá válnak. Ennek hatására kialakul a lelki egyensúly. Az egyensúly helyreállításával és az érzelmi problémák kezelésével az esetlegesen fennálló testi panaszok is megszüntethetőek (vagy az időben alkalmazott eszenciák hatására egyáltalán meg sem jelennek).
Dr. Bach szerint az emberi érzelmek 38 növényfaj segítségével leírhatóak és ezek a növények a lelkiállapotok archetípusainak teljes skáláját körülhatárolják. Ahogyan minden állapotnak megvan a maga pozitív és negatív oldala, éppúgy a növényfajok is magukban hordozzák a képességet, hogy megváltoztassák a hozzájuk kapcsolódó állapot rendellenességeit. Nagy alapossággal dolgozta ki, hogyan gyógyíthatók módszerével a diszharmonikus lelkiállapotok a gyakorlatban, és hogyan vezethető vissza a páciens az egészséges kedélyállapotba, pusztán a kiválasztott virágkivonatok segítségével.
Bach hét nagy csoportba osztotta a lelki jelenségeket, amelyek a különféle betegségekért felelősek, így félelem, bizonytalanság, érdektelenség, magányosság, túlérzékenység, kétségbeesés és túlzott aggódás. Az orvos a gyógyszerek olyan tisztább formáját kereste, melynek csak pozitív hatása van, ezért vadon élő növényeket használt kutatásai során. Az 1920-as években az erdőket, mezőket járva gyűjtötte a különféle virágokat, amelyek közül harmincnyolc olyat talált, amelyek rezgései ezeknek a lelki problémáknak az orvoslására szolgálnak. Az általa gyűjtött növények egyes részeit áttetsző üvegben és forrásvízben több órára kitette az erős napfényre, így a bennük lévő energia „átszállt” a forrásvízbe. Ez a forrásvízben lévő energia állítja helyre a test, a lélek és a szellem egyensúlyát.
Az eszenciák célja, hogy újra megtaláljuk a kapcsolatot „Felsőbb énünkkel”. (Dr. Edward Bach a szellemi tényezőt nevezte „Felsőbb én”-nek.) A kezelés célja, hogy felismerjük és „lehántsuk” a negatív érzelmi rétegeket (az eszenciákkal semlegesítsük azokat), ezáltal eljussunk az önismerethez. Bach az önismeretben látta az egészség és a gyógyulás kulcsát, amely megvalósítható az eszenciák használatával. A dr. Edward Bach által feltalált virágeszenciák biztonságosan és természetesen oldják fel a negatív érzelmeket. A túladagolás lehetetlen és nincsenek mellékhatások. Nem okoz függőséget. Több mint 70 éve használják őket bármiféle ártalom nélkül.

A Bach-virágeszenciák

Dr. Edward Bach az általa felfedezett 38 virágeszenciát 7 nagy csoportba osztotta be (a hét csoportot azon lelki jelenségek képezik, amelyek különféle betegségek kialakulásáért felelősek).
A 38 gyógyítóeszencia 7 csoportja: (A 38 eszencia leírása a saját érzéseim, tapasztalataim szerint került megfogalmazásra.)
 1. FÉLELEM
  1. Molyhos napvirág: A nyugalom virága – amely a rettegésből (pánikrohamtól) a nyugalom és higgadtság lelkiállapotába vezet.
  2. Bohócvirág: A felszabadulás virága – amely a fóbiákat megszüntetve felébreszti a bennünk rejlő bátorságot és az ember önmagába vetett hitét.
  3. Cseresznyeszilva: A kontroll virága – amely a kontroll elvesztése miatt érzett félelmet felülírva visszaadja az ember önuralmát.
  4. Vörös vadgesztenye: A gondoskodás virága – a túlzott aggódás helyett a felek mindegyikére egészséges gondoskodás állapotába vezet.
  5. Rezgő nyár: A magunkra ébredés virága – a permanens, konkrét ok nélküli szorongást megszüntetve ráébreszt nagyszerű belső énünkre, melynek segítségével legyőzhetünk minden félelmet és aggodalmat.
 2. BIZONYTALANSÁG
  1. Kékgyökér: A magabiztosság virága – saját ítélőképességünk megkérdőjelezése helyett önbizalmat kapunk az önálló gondolkodáshoz és a saját döntések meghozatalához és felvállalásához.
  2. Egynyári szikárka: Az állhatatosság virága – a döntésképtelenség állapotát felülírva felébreszti a bennünk lévő határozottságot.
  3. Őszi tárnics: A bátorítás virága – a legkisebb nehézség miatti elbátortalanodás helyett ismét új erővel telítődünk és felbátorodunk a folytatásra.
  4. Sülzanót: A remény virága – a reménytelenség állapotát feloldva újjáéled bennünk a hit.
  5. Gyertyán: A lelkesedés virága - a kimerültség, a halogatás állapotát megszüntetve az eszencia lelki és fizikai erőt ad a mindennapi feladatok végrehajtásához.
  6. Ágas rozsnok: Az önmegvalósítás virága – az eszencia segít az életúttal kapcsolatos elégedetlenség helyett felismerni elhivatottságunkat és megvalósítani önmagunkat.
 3. A JELEN TÖRTÉNÉSEI IRÁNTI ÉRDEKTELENSÉG
  1. Erdei iszalag: A kreativitás kibontakoztatásának virága – az eszencia az álmodozás, a figyelmetlenség és közönyösség helyett segíti az érdeklődés kialakulását és a kreativitás kiélését.
  2. Jerikói lonc: A jelen virága – a múltra vágyódás helyett az eszencia segít a jelent megélni.
  3. Vadrózsa: Az életerő virága – a teljes rezignáltságot, a lemondó, mindent elfogadó viselkedést feloldva feltámasztja az életkedvet.
  4. Olajfa: A megújult erő virága – amikor az ember összes lelki és szellemi energiája elfogyott, az eszencia „újratölti a kimerült akkumulátorokat”.
  5. Fehér vadgesztenye: A felszabadított elme virága – az újra és újra visszatérő nemkívánatos negatív gondolatok gyötrelmét felváltja a belső béke, az eszencia hatására az ember nem rabja többé saját gondolatainak.
  6. Vadrepce: A fény virága – a depresszió sötét, komor hangulatát az eszencia hatására felváltja a hosszú távú stabilitás, a tartós boldogság és nyugalom.
  7. Vadgesztenyerügy: A tanulságok virága – az eszencia hatására az újra és újra elkövetett hibák helyett az ember képessé válik tanulni a saját és mások által megélt tapasztalatokból.
 4. MAGÁNYOSSÁG
  1. Békaliliom: A megnyílás virága – az önként vállalt elszigeteltség helyett az ember képessé válik a körülötte lévő falak lebontására és másokkal való kapcsolatai javítására.
  2. Nebáncsvirág: A türelem virága – a mindennel és mindenkivel szembeni türelmetlenség állapotát felváltja a tolerancia.
  3. Hangafű: Az „adni és kapni” tudás virága – az eszencia segít feloldani az önző énközpontúságot, képessé tesz felismerni az önzést és szembe tudunk nézni hibáinkkal és valódi szükségleteinkkel.
 5. MÁSOK ELKÉPZELÉSEI ÉS KÜLSŐ HATÁSOK IRÁNTI TÚLZOTT ÉRZÉKENYSÉG
  1. Apróbojtorján: A szembenézés virága – a vidámság maszkja mögé rejtett belső gyötrelmek elkendőzése (saját maga előtt is) helyett az ember már nem menekül a problémák elől, hanem szembenéz, megbékél velük és megoldja azokat.
  2. Kis ezerjófű: Az önérdekérvényesítés virága – az alávetettség negatív állapotát felváltja a magabiztosság.
  3. Diófa: A változások virága – az elkerülhetetlen nagy változásokra, a továbblépésre való képtelenség helyett az eszencia segítségével képesek leszünk a továbblépésre (egyúttal hűek maradni önmagunkhoz és döntéseinkhez).
  4. Magyal: A szeretet virága – a gyűlölet, a féltékenység, a rosszindulat, a gyanakvás lelkiállapota helyett az ember újra nagylelkűvé és szeretettelivé válik (még abban az esetben is, ha nem remélhet viszonzást).
 6. KÉTSÉGBEESÉS
  1. Vörösfenyő: Az önbizalom virága – az önbizalomhiányt, a kétséget képességeinkben felváltja az önbizalom, a sikerorientált viszonyulás.
  2. Erdei fenyő: A megbocsátás virága – az állandó önostorozás helyett az ember képes objektíven szemlélni saját hibáit, de most már csak azokat tulajdonítja magának (és kér érte bocsánatot), amelyeket csakugyan ő követett el.
  3. Szilfa: A helyreállítás virága – a túl sok feladat és felelősség felvállalása miatti túlterheltség megszűnik, helyét ismét átveszi a magabiztosság, az ember ismét képessé válik felmérni feladatainak súlyát és nem hátrál meg előlük.
  4. Szelídgesztenye: A hit virága – a legmélyebb kétségbeesést és az ebből eredő gyötrelmeket oldja az eszencia, helyettük reményt ad: az ember megpillantja a fényt az alagút végén és bízni kezd a szebb jövőben.
  5. Ernyős madártej: A vígasz virága – sokk (nagy megrázkódtatás, súlyos baleset, gyász) esetén érzett fájdalmat segít enyhíteni, feldolgozni.
  6. Fűzfa: A kifelé figyelés virága – az önsajnálat, a megbántottság, a szűklátókörűség állapotából kilépve az ember képessé válik felismerni, hogy egyedül ő a felelős lelkiállapotáért, ill. nagylelkűen viszonyulni másokhoz.
  7. Tölgyfa: Az erő virága – a túlhajszoltság miatti halálos kimerültség állapota megszűnik, az eszencia új erőt, valamint józan rálátást ad (az ember ésszerű korlátokat tud állítani önmaga számára).
  8. Vadalma: A megtisztulás virága – a lelki/szellemi/testi tisztátalanság, szégyenkezés, önutálat érzését oldja fel, az eszencia segít meglátni és értékelni pozitív tulajdonságainkat.
 7. MÁSOK BOLDOGULÁSA IRÁNTI TÚLZOTT AGGÓDÁS
  1. Katángkóró: Az önzetlen törődés virága – az önzés, a birtokló hajlam, a mások felett való uralkodás, a kritizálás és a sértődöttség állapotait az eszencia hatására felváltja a szeretet és az önzetlen segítségnyújtás.
  2. Vasfű: Az odafordulás virága – az eszencia hatására a túlzott lelkesedés és aktivitás okozta állandósult idegfeszültség megszűnik, az ember szellemileg rugalmasabbá válik és képes figyelembe venni mások nézőpontjait.
  3. Szőlő: A bölcsesség virága – az eszencia hatására az ember azon vágya, hogy uralkodjon mások felett, megszűnik, helyette képes felismerni, hogy (vezetői) adottságait bölcsebben, emberségesebben és pozitívabban használja fel.
  4. Bükkfa: A tolerancia virága – a másokkal szembeni folytonos intolerancia és kritizálás állapota helyett az ember a tolerancia állapotába kerül.
  5. Forrásvíz: A rugalmasság eszenciája – az eszencia hatására a mártírság lelkiállapotának feloldásával az ember képessé válik felszabadultan élvezni az életet (elvei megtartásával).
+ 1 eszencia: Az elsősegélycsepp (Rescue Remedy)
Az egyetlen állandó, nem testreszabott Bach-terápiás eszenciakeverék, amely egyúttal a legismertebb is (sokan folyamatosan maguknál hordják, hogy szükség esetén kéznél legyen). A keveréket szintén dr. Edward Bach dolgozta ki, amely végleges formájában öt komponensből áll: Napvirág, Cseresznyeszilva, Iszalag, Nebáncsvirág és Ernyős madártej. A keverék minden hirtelen jelentkező testi/lelki trauma, sokkállapot esetén használható.

A kezelés

A kezelés során – szorosan együttműködve a klienssel - kiválasztjuk a 38 eszenciából a számára szükségeseket (legfeljebb 6 vagy 7 kivonat). A terápia kényelmes környezetben, egy személyes konzultáció keretében történik. A gyógyírkeveréket egy 30 ml-es üvegcsében készítem el a szükséges komponensek hozzáadásával, amelyet a kliens az otthonában naponta több alkalommal fogyaszt. Alkalmazás: a gyógyírkeverékből naponta 4x4 cseppet kell a nyelvre cseppenteni.

Mennyi idő alatt hat a gyógyírkeverék?

Esetenként eltérő, a problémától (annak súlyosságától és fennállásának időtartamától) függ. Az eszenciák néha nagyon gyorsan hatnak, de 3 hét után mindenképpen megmutatkozik a pozitív változás. Hosszú ideje fennálló problémák esetén lehetséges, hogy több hónapon át szükséges a gyógyírok használata (természetszerű, hogy amennyiben egy problémával évekig küzdünk, annak semlegesítése is időbe telik).

Mennyire biztonságosak a virágeszenciák?

A dr. Edward Bach által feltalált virágeszenciák biztonságosan és természetesen oldják fel a negatív érzelmeket. Mivel ezek az eszenciák tiszták és ártalmatlanok, nem kell félnünk a túladagolás veszélyétől. Nincsenek mellékhatások és nem okoz függőséget. Több mint 70 éve használják őket bármiféle ártalom nélkül. Az eszenciák teljes biztonsággal ajánlhatóak terhes kismamáknak és kisgyermekeknek is.

Bejelentkezés

Telefon: +36304020390